close
نازچت
شیوه های انتقاد از همسر

سایت آموزشی سرنا

دانلود انواع بسته های آموزشی

به حضورتان افتخار می کنیم
ما را به دوستان خود معرفی کنید : www.serna.ir
شیوه های انتفاد از همسر

 

   شیوه های انتقاد از همسر

1- زمان انتقاد :
زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.

2-  مکان انتقاد :
هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید.

3- زبان انتقاد:
با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.