close
چت روم
بازی گروهی

سایت آموزشی سرنا

دانلود انواع بسته های آموزشی

به حضورتان افتخار می کنیم
ما را به دوستان خود معرفی کنید : www.serna.ir
دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری یازدهم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: مارپله

2- بازی کلاسی: انداختن جعبه کبریت

3- بازی گروهی: طناب کشی

4- بازی محلی: ببو قرداش

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری دهم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: نون بیار کباب ببر

2- بازی کلاسی: توپ و سبد

3- بازی گروهی: زو

4- بازی محلی: آغوز بازی (فکا)

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری نهم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: به هم زدن پاشنه در هوا

2- بازی کلاسی: خوردن شکلات

3- بازی گروهی: بازی بشین و پاشو

4- بازی محلی: رزین کا

 

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری هشتم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: بازی تشخیص جهات

2- بازی کلاسی: بازی به فرمان من

3- بازی گروهی: بازی اسم فامیل

4- بازی محلی: آغوذ کا

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری هفتم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: بازی بند بازی با کتاب

2- بازی کلاسی: بازی زورآزمایی به وسیله فوت کردن

3- بازی گروهی: بازی مجسمه

4- بازی محلی: کمربند بازی

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری ششم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: بازی نقطه بازی

2- بازی کلاسی: بازی کی صندلی داره

3- بازی گروهی: بازی استپ هوایی یا استپ آزاد

4- بازی محلی: بجل بازی

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری پنجم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: بازی دارت

2- بازی کلاسی: بازی هوپ

3- بازی گروهی: بازی پاس دادن توپ با دست

4- بازی محلی: اند دالو به بند دالو

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری چهارم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: بازی نقش معکوس

2- بازی کلاسی: بازی نقاشی با چشم بسته، بازی قرعه

3- بازی گروهی: بازی دست رشته، بازی تقلید صدای حیوانات، بازی بالا بلندی

4- بازی محلی: چلیک مارکا

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری سوم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: بازی کارتی انتظار

2- بازی کلاسی: بازی با اشیا درون کیسه

3- بازی گروهی: چشم بیته کا یا قایم موشک

4- بازی محلی: چلیک مارکا

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری دوم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: راه رفتن به صورت خرچنگ

2- بازی کلاسی: دوز بازی

3- بازی گروهی: عمو زنجیر باف

4- بازی محلی: خر چوش (خر خر جز)

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری اول

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: گوشه بازی، طناب بازی

2- بازی کلاسی: توپ و خنده

3- بازی گروهی: دستمال پشتی

4- بازی محلی: کلنگ کا

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید